کاربردهای یک Help Desk

کاربردهای یک  Help Desk

 

کاربردهای یک  Help Desk

 

کایاکو یک نرم افزار هلپ دسک  محسوب میشود، به این صورت که کایاکو اولین نقطه ارتباط سازمان یا شرکت با مشتری است، چه از طریق گفتگوی آنلاین به سیستم پیوسته باشند و چه از طریق ارسال ایمیل یا تیکت.

بعد از تبدیل گفتگوی آنلاین یا تیکت و یا ارسال مستقیم تیکت، یک ایدی یا تیکت نامبر برای کاربر ارسال میشود که به وسیله آن میتواند از روند انجام درخواستش مطلع شود.

تیکت ارسال شده به سازمان امکان ارجاع به اپراتورها و دپارتمانهای مختلف را دارد و بر حسب ضرورت توسط کاربر یا اپراتور دسته بندی میشود. کلیه پیامهایی که در طول امجام درخواست رد و بدل میشود، شامل گفتگوی‌های آنلاین، یادداشت‌ها، تیکت‌ها و حتی تماس‌هاس تلفنی کاربر به تاریخچه کاربر افزوده میشود و قابل حذف شدن نیستند مگر توسط مدیر سیستم. لذا در صورت عدم حضور هر کدام از همکاران، سایر همکاران به راحتی و فقط با یک آیدی تیکت به کلیه درخواستها و پاسخ‌های کاربر دسترسی خواهد داشت.

مدیر سیستم میتواند از همه فعالیتها و به هر تفکیکی که مایل باشد گزارش تهیه کند و از نحوه پاسخگویی و روند رسیدگی به درخواستها مطلع شود، همچنین میتواند بازه‌ی زمانی مشخصی برای پاسخگویی به هر تیکت در نظر بگیرد و در صورتی که در آن بازه به تیکت رسیدگی نشود با ارسال پیامک به مدیر از تاخیر به وجود آمده مطلع شود.

کاربران میتوانند میزان رضایت خود را از برخورد و نحوه پاسخگویی اپراتورها ثبت کنند.