کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

 

 

کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

 

اتوماسیون اداری یا خودکار سازی اداری به فرآیندهایی گفته میشود که موجب ثبت و مدیریت روندهای اداری میشود، با وجود اینکه سالیان زیادی از تولد سیستمهای اتوماسیون اداری میگذرد اما در کشور ما کماکان تعداد زیادی از شرکتها و ادارات روشهای سنتی و دستی را به نرم افزارها و سیستمهای اتوماسیون ترجیح میدهند.

فواید استفاده از اتوماسیون از شماره خارج است و همین قدر که بدانیم با استقاده از اتوماسیون هیچ کار و وظیفه‌ای گم نمیشود کفایت میکند! با استفاده از اتوماسیون همه‌ی مواردی که وارد یک سازمان میشود با توجه به نحوه سازماندهی سیستم در دسته‌های مختلفی ثبت شده و به راحتی میتوان روند انجام و مراحل مختلف کار را پیگیری کرد، هم توسط مراجع  و مدیریت و یا هم افراد سازمان.

کایاکو با اینکه برچسپ اتوماسیون را برای خود انتخاب نکرده اما در ابعاد گسترده‌ای میتواند یک سیستم اتوماسیون تمام عیار محسوب شود و همه‌ی نیازهای شما را در این زمینه برطرف نماید.