کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

کایاکو به مثابه یک سیستم اتوماسیون

 

 

اتوماسیون اداری یا خودکار سازی اداری به فرآیندهایی گفته میشود که موجب ثبت و مدیریت روندهای اداری میشود، با وجود اینکه سالیان زیادی از تولد سیستمهای اتوماسیون اداری میگذرد اما در کشور ما کماکان تعداد زیادی از شرکتها و ادارات روشهای سنتی و دستی را به نرم افزارها و سیستمهای اتوماسیون ترجیح میدهند.

فواید استفاده از اتوماسیون از شماره خارج است و همین قدر که بدانیم با استقاده از اتوماسیون هیچ کار و وظیفه‌ای گم نمیشود کفایت میکند! با استفاده از اتوماسیون همه‌ی مواردی که وارد یک سازمان میشود با توجه به نحوه سازماندهی سیستم در دسته‌های مختلفی ثبت شده و به راحتی میتوان روند انجام و مراحل مختلف کار را پیگیری کرد، هم توسط مراجع  و مدیریت و یا هم افراد سازمان.

کایاکو با اینکه برچسپ اتوماسیون را برای خود انتخاب نکرده اما در ابعاد گسترده‌ای میتواند یک سیستم اتوماسیون تمام عیار محسوب شود و همه‌ی نیازهای شما را در این زمینه برطرف نماید.